Black hat SEO technieken die je best vermijdt

Wat is black hat SEO?

Black hat SEO, ook wel zwarte hoed SEO genoemd, zijn SEO-technieken die het algoritme van Google misbruiken. Ze manipuleren het algoritme door in te spelen op vervuilde zaken.

Deze technieken kunnen op korte termijn vaak een verschil maken maar worden snel gedetecteerd door Google. Je kan er zelfs een penalty voor krijgen waardoor het in de toekomst vele malen moeilijker zal zijn om nog goed te kunnen scoren.

Blijf dus ten koste van alles weg van onderstaande black hat SEO technieken.

 

Wat zijn black hat SEO technieken?

Enkele voorbeelden van black hat SEO, die je ook kan terugvinden in de guidelines van Google, zijn:

  • Automatisch gegenereerde content
  • Link uitwisselingen
  • Pagina’s met weinig tot geen originele inhoud
  • Cloaking
  • Inhoud stelen
  • Brugpagina’s gebruiken
  • Structured data misbruiken
  • Automatische queries doorsturen naar Google
  • Keyword stuffing

Automatisch gegenereerde content

Dat is content die gegenereerd werd door een computerprogramma. Vaak wordt die content opgemaakt met als doel het algoritme te manipuleren. Dat is het tegenovergestelde van de missie van Google. Google, en andere zoekmachines, willen gebruikers een zo goed mogelijke ervaring bezorgen.

Pagina’s die geen waarde bijdragen en puur focussen op het algoritme zijn dus onwenselijk.

Links uitwisselen

Elke link die enkel bestaat om het PageRank algoritme te manipuleren kan gezien worden als een schending van de richtlijnen. Denk daarbij aan startpagina’s, link directories, gekochte links, …

Onnatuurlijke en SPAM links doen vaak meer kwaad dan goed. Focus dus op kwalitatieve links van echte websites. Je kan jezelf afvragen: “Als Google niet bestaat, zou ik deze link dan ook willen?”.

 

Pagina’s met weinig tot geen originele inhoud

Pagina’s die puur focussen op zoekwoorden vallen hieronder. Het is de bedoeling dat iedere pagina waarde brengt. Pagina’s die geen of weinig toegevoegde waarde brengen zullen snel opgepikt worden als “slechte kwaliteit”.

 

Cloaking

Cloaking is een black hat SEO techniek waarbij je andere inhoud laat zien aan de zoekmachines dan aan bezoekers van je website. Aangezien zoekmachines gebruikers willen verder helpen vinden zij het van groot belang dezelfde inhoud te zien te krijgen als uiteindelijke bezoekers.

Een ander truukje dat vroeger werd toegepast is de tekst te verbergen. De tekst krijgt dan dezelfde kleur als de achtergrond en wordt zo onzichtbaar voor de bezoekers. Deze techniek kan echter snel gedetecteerd worden en zal dus ook snel afgestraft worden.

Inhoud stelen

Sommige websites durven al eens inhoud exact te kopiëren. Denk aan blogs, diensten, … Content die rechtstreeks gestolen wordt, zelfs van autoritaire websites, zorgt ervoor dat de SERP verwarrend wordt doordat dezelfde inhoud meerdere keren voorkomt.

Daarnaast zijn er bepaalde copyright rechten op de inhoud van toepassing en kan je hier zware boetes voor ontvangen. Het is meer dan de moeite om zelf originele content te ontwikkelen. Zo kan je ook je eigen inzichten en ervaring delen. Je helpt daarbij je bezoeker verder en je helpt je website hoger te scoren in Google.

Duplicate content

Deze techniek leidt vaak tot duplicate content. Dat wil zeggen dat er identieke, of sterk gelijkende, inhoud aanwezig is. Google moet dan de beslissing maken welke content origineel of kwalitatiever is.

Duplicate content wordt trouwens bepaald op basis van het webadres (URL). Je kan dus ook duplicate content hebben binnen eenzelfde website. Het zorgt niet voor een penalty maar maakt het voor zoekmachines moeilijker de juiste content te tonen.

 

Structured data misbruiken

Structured data zijn een handig gegeven waarmee je in een uniform formaat inhoud kan tonen aan Google. Die inhoud kunnen zij makkelijk opnemen in de SERP aangezien die universeel hetzelfde is. Een iets technischer gegeven waarvoor heel wat richtlijnen zijn.

Zo kan je veelgestelde vragen opnemen. Die worden dan als extra getoond op de SERP. Het is dan niet de bedoeling de veelgestelde vragen functionaliteit te misbruiken om andere zaken te promoten.

Algemene richtlijnen over structured data lees je hier.

 

Automatische queries doorsturen naar Google

Bepaalde computer programma’s kunnen automatisch zoekopdrachten lanceren in Google. Aangezien Google de CTR gebruikt als ranking factor is dit dus misleidend.

Sommige tools gebruiken deze techniek ook om jouw positie in Google te bepalen. Dit is niet toegestaan zonder de juiste toestemming van Google zelf. Let dus goed op dat je met kwalitatieve SEO tools werkt.

 

Keyword stuffing

Keyword stuffing wordt over het algemeen afgeraden. Het is zeker niet de bedoeling dat je jouw tekst volpropt met zoekwoorden (= keyword stuffing). We merken echter dat, afhankelijk van de relevantie van het artikel, je toch mooie resultaten kan behalen door je zoekwoord regelmatig te laten voorkomen.

Let goed op dat je inhoud nog vlot leest. Anders zullen je bezoekers snel afhaken. Een techniek waarmee je af en toe buiten de lijntjes kan kleuren. Denk echter goed na over de mogelijke gevolgen wanneer je te ver buiten de lijnen gaat.

Let goed op dat je inhoud nog vlot leest. Anders zullen je bezoekers snel afhaken. Een techniek waarmee je af en toe buiten de lijntjes kan kleuren. Denk echter goed na over de mogelijke gevolgen wanneer je te ver buiten de lijnen gaat.

 

De gevolgen van black hat SEO

Het gebruiken van black hat SEO-technieken is niet zonder gevaar. Er zijn namelijk heel wat negatieve gevolgen aan verbonden. Deze technieken werken voornamelijk goed op korte termijn, maar dat liedje blijft niet lang duren.

Maak je gebruik van black hat SEO technieken, dan zal je website geleidelijk aan zakken in de ranking. Blijf je deze technieken toepassen dan kan Google je website tijdelijk of zelfs permanent verwijderen uit de zoekresultaten. De enige manier om dit allemaal te vermijden, is je website op een correcte manier te optimaliseren voor SEO. Je positie herstellen na een penalty is zeer lastig en het kan maanden duren voor je terug op je oorspronkelijke positie terechtkomt. Google vergeet niet, eens je een penalty hebt gekregen zal dit voor altijd op jouw “strafblad” bij Google blijven staan.

Een penalty van Google

Een penalty is een “straf” die Google oplegt aan websites die gebruikmaken van SEO-technieken die in strijd zijn met de richtlijnen. Dat kan handmatig zijn maar ook zonder dat je er iets van weet. Na een nieuwe update van het algoritme kan het zijn dat jouw website opeens lager in de ranking staat dan voor de update. Om dit te voorkomen, blijf je best op de hoogte van de nieuwste updates zodat je op tijd kan inspelen op wijzigingen. Je zal er namelijk geen melding over ontvangen als jouw website getroffen is door een algoritme update.

Handmatige actie penalty door black hat SEO technieken

Een handmatige actie van Google is een penalty die je krijgt die geen gevolg is van een algoritme update, maar door gebruik te maken van black hat technieken. 

Bij een handmatige actie ontvang je een email met uitleg over je penalty en hoe je dit kan oplossen. Bijvoorbeeld door onnatuurlijke links te verwijderen, overbodige content verwijderen, verborgen teksten te verwijderen, …

Daarna kan je een zogenaamd “verzoek tot heroverweging” indienen, waarna Google gaat beoordelen of je website of pagina nu wel alles volgens de richtlijnen doet. Je beschrijft daarbij welke acties je ondernomen hebt en hoe je ervoor gaat zorgen dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. 

Het kan tot een paar weken duren voor je een antwoord van Google ontvangt. Is het antwoord negatief, dan moet je alle stappen opnieuw doorlopen en terug een heroverwegingsverzoek indienen.

 

Black hat SEO heeft ook indirecte gevolgen

Een penalty en een lagere ranking zijn rechtstreekse gevolgen van black hat SEO. Daar blijft het niet bij, want aan deze directe gevolgen zijn nog veel meer indirecte gevolgen gebonden. Zo zal het verkeer naar je website dalen, minder gebruikers zullen je website te zien krijgen en er dus op klikken. Dat resulteert in een lagere click-through rate en kan dus ook betekenen dat je minder omzet draait, zeker als je een webshop hebt. Wordt je website verbannen, dan zullen deze gevolgen nog duidelijker voelbaar zijn.

White hat SEO technieken

De tegenhanger van black hat SEO is, hoe kan het ook anders, white hat SEO. Daar gaat het om SEO technieken die in lijn zijn met de richtlijnen van Google. In tegenstelling tot black hat technieken, zal je voor white hat SEO-technieken net beloond worden met een betere ranking in de zoekresultaten. Gelukkig zijn er heel veel technieken waar je mee aan de slag kan die wel toegelaten zijn. Denk bijvoorbeeld aan kwalitatieve content schrijven, zorgen voor een snelle laadtijd, zoekwoorden strategisch en binnen de perken gebruiken en natuurlijke linkbuilding.

white hat seo google

Grey hat SEO technieken, de gulden middenweg?

Zwart, wit en daartussen is de grijze zone. Grey hat SEO is een combinatie van white hat en black hat SEO technieken. Dat betekent dat je dus naast de toegestane technieken ook gebruikmaakt van de SEO technieken die tegen de richtlijnen van Google in gaan. Of je er mee weg komt? Het kan, maar het is spelen met vuur. Het kán je een hogere ranking opleveren, maar even goed kan het al je harde werk met white hat SEO technieken tenietdoen. Wat nu onder grey hat SEO valt, kan volgende maand onder black hat SEO vallen. Het is dus opletten geblazen wanneer je met deze technieken aan de slag zou gaan.

 

Black hat vs gray hat SEO-technieken

Wanneer valt een bepaalde SEO-techniek nu onder black hat en wanneer onder grey hat? De lijn tussen deze twee is flinterdun. Zowat elke black hat SEO techniek die er bestaat kan onder gray hat SEO vallen. Het is maar net hoe ver je er in gaat en hoe goed je het verbergt. Denk maar aan het kopen van backlinks. Zolang Google er niet achter komt dat jij een link gekocht hebt, is er niets aan de hand. Maar wanneer boven water komt dat jij iemand hebt betaald om een link naar jouw website te plaatsen, dan zal Google dit ongetwijfeld afstraffen.

 

White hat vs grey hat SEO

Wat is dan het verschil tussen white hat SEO technieken en grey hat SEO technieken? Simpel: met white hat SEO doe je nooit iets mis! Je kleurt steeds binnen de lijntjes. Bij grey hat SEO daarentegen kleur je af en toe buiten de lijntjes. Je gebruikt SEO-technieken die toegestaan zijn naast een aantal technieken die eigenlijk verboden zijn. Wie slim is, houdt het dus gewoon bij white hat SEO. Eerlijk duurt nog altijd het langst…

Let op met black hat SEO technieken

Met SEO bouw je consistent aan een betere website. Zowel voor bezoekers als voor Google. Door logisch na te denken kan je al heel wat praktijken uitsluiten en kiezen voor middelen die de kwaliteit van jouw website echt verbeteren.

Van zodra je een penalty hebt ontvangen is het zeer moeilijk deze schade ongedaan te maken. Evalueer iedere stap die je zet dus goed.

Axl Van Steenacker

Over de auteur

Axl Van Steenacker

Sinds 2018 specialiseert Axl zich in het optimaliseren van websites voor zoekmachines. Dankzij praktische ervaring legt hij problemen, optimalisaties en strategieën op tafel. Meer bezoekers aantrekken en overtuigen is de rode draad in zijn carrière.