Google search operators: een compleet overzicht

Wat zijn Google Search operator commando’s?

De Google Search operators zijn speciale commando’s die de mogelijkheden van de Google zoekopdrachten uitbreiden. Je kan preciezer zoeken op specifieke resultaten. Daarnaast kan je de commando’s ook gebruiken in bijvoorbeeld Google Mail, maar sommigen ook in andere zoekmachines zoals Bing of Yahoo.

Met de operator commando’s zoek je op specifieke woorden of websites, definities, prijzen, … en dat maakt het allemaal net wat makkelijker om het juiste resultaat te vinden.

 

De Google Search operators gebruiken

De commando’s gebruiken is kinderspel. Je typt ze namelijk gewoon in de zoekbalk van Google, samen met de juiste (zoek)woorden en eventueel gecombineerd met andere commando’s.

Dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

Operator site

Waarom de Google Search operator commando’s gebruiken?

Dat is simpel: je vindt zo veel sneller de juiste informatie terug via Google.

 

Verschillende search operators combineren

Het is mogelijk om meerdere Google Search operator commando’s te combineren in één zoekopdracht. Zo kan je wel heel specifiek gaan zoeken.

De volgende zoekopdracht is bijvoorbeeld een combinatie van twee commando’s: de “aanhalingstekens” en de site: operator. Als resultaat krijg je alle exacte matches van de woorden tussen de aanhalingstekens én enkel en alleen van een specifieke website.

Operators combineren

Wanneer je veel commando’s gaat combineren, is het wel mogelijk dat Google even komt checken of je geen robot bent. Vink gewoon even “Ik ben geen robot” aan en je kan weer verder gaan met je zoekopdracht(en).

captcha operator

Google Search operator commando’s lijst

De lijst met Google Search operators is lang en het ene commando is al wat nuttiger dan het andere. Wij geven je een overzicht van alle Google Search operator commando’s én leggen je uit waarvoor je ze kan gebruiken.

Let op: Sommige operators werden vroeger regelmatig gebruikt, maar werken nu niet meer zoals toen. Ze geven resultaten weer die niet helemaal binnen de bedoeling van de operator passen.

“zoekwoord”

Voorbeeld:

operator aanhalingstekens

Gebruik: Geeft resultaten met een exacte match weer. Je gebruikt deze operator als je resultaten wil krijgen waar exact de woorden van je zoekopdracht in voorkomen.

And

Voorbeeld:

operator AND

Gebruik: AND gebruik je wanneer je resultaten wil waarin beide zoekwoorden voorkomen.

Or

Voorbeeld:

operator OR

Gebruik: OR gebruik je wanneer je resultaten wil waarin of het ene zoekwoord, of het andere zoekwoord in voorkomt.

Voorbeeld:

operator min

Gebruik: Met de – operator kan je woorden of domeinen elimineren uit de zoekresultaten. Dat kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld geen resultaten wil bekijken van een specifieke website.

+

Voorbeeld:

operator plus

Gebruik: De + operator geeft resultaten weer waar een bepaald woord sowieso in voorkomt.

Let op: deze operator is overbodig geworden, aangezien Google automatisch zoekt naar alle woorden uit de zoekopdracht.

*

Voorbeeld:

operator asteriks

Gebruik: Met deze “wildcard” zoekt Google zelf woorden die in de zoekopdracht passen.

~

Voorbeeld:

operator tilde

Gebruik: De tilde geeft synoniemen van een woord weer.

Let op: deze operator is niet meer relevant, aangezien Google automatisch ook naar synoniemen zoekt.

()

Voorbeeld:

operator haakjes

Gebruik: Hiermee worden operators en/of zoekwoorden gegroepeerd. Zo kan je min of meer bepalen in welke volgorde zoekresultaten verschijnen.

$ en €

Voorbeeld:

operator euro

Gebruik: Hiermee kan je zoeken op bepaalde prijzen (in dollar en euro).

Let op: deze operator geeft niet altijd exacte resultaten.

In

Voorbeeld:

operator in

Gebruik: Met deze operator kan je eenheden omzetten.

Around(x)

Voorbeeld:

operator around

Gebruik: Geeft resultaten weer waarbij de zoekwoorden binnen het x-aantal woorden van elkaar staan in de tekst.

Site:

Voorbeeld:

operator site 2

Gebruik: Hiermee krijg je enkel resultaten van een bepaald domein. Je kan hiermee ook zoeken op resultaten uit een bepaald land: vb. zoekwoord(en) site:.be

Intext:

Voorbeeld:

operator intext

Gebruik: Met intext: zoek je naar resultaten waarbij het zoekwoord voorkomt in de tekst. Wanneer een zoekwoord dus enkel in de titel of url van de pagina voorkomt, zal dit resultaat niet verschijnen.

Allintext:

Voorbeeld:

operator allintext

Gebruik: Met allintext: zoek je naar resultaten waarbij de zoekwoorden voorkomen in de tekst. Wanneer zoekwoorden dus enkel in de titel of url van de pagina voorkomen, zal dit resultaat niet verschijnen.

Intitle:

Voorbeeld:

operator intitle

Gebruik: Met intitle: zoek je naar resultaten waarbij het zoekwoord voorkomt in de titel. Wanneer een zoekwoord dus enkel in de tekst of url van de pagina voorkomt, zal dit resultaat niet verschijnen.

Allintitle:

Voorbeeld:

operator allintitle

Gebruik: Met allintitle: zoek je naar resultaten waarbij de zoekwoorden voorkomen in de titel. Wanneer zoekwoorden dus enkel in de tekst of url van de pagina voorkomen, zal dit resultaat niet verschijnen.

Inurl:

Voorbeeld:

operator inurl

Gebruik: Met inurl: zoek je naar resultaten waarbij het zoekwoord voorkomt in de url. Wanneer een zoekwoord dus enkel in de tekst of titel van de pagina voorkomt, zal dit resultaat niet verschijnen.

Allinurl:

Voorbeeld:

operator allinurl

Gebruik: Met allinurl: zoek je naar resultaten waarbij de zoekwoorden voorkomen in de url. Wanneer zoekwoorden dus enkel in de tekst of titel van de pagina voorkomen, zal dit resultaat niet verschijnen.

Inanchor:

Voorbeeld:

operator inanchor

Gebruik: Je krijgt resultaten te zien waarnaar gelinkt wordt met deze specifieke ankertekst bestaande uit één woord.

Allinanchor:

Voorbeeld:

operator allinanchor

Gebruik: Je krijgt resultaten te zien waarnaar gelinkt wordt met deze specifieke ankertekst bestaande uit meerdere woorden.

Filetype:

Voorbeeld:

operator filetype

Gebruik: Je gebruikt deze operator om te zoeken naar resultaten in een bepaald bestandstype zoals pdf, ppt, xls, …

Related:

Voorbeeld:

operator related

Gebruik: Met dit commando krijg je websites te zien die gerelateerd zijn aan de website die je ingaf.

Cache:

Voorbeeld: cache:digital-climax.be

operator cache

Gebruik: De cache: operator geeft de laatst gecachte versie van een webpagina weer, op voorwaarde dat hij geïndexeerd is natuurlijk.

Define:

Voorbeeld:

operator define

Gebruik: Deze operator gebruik je om de definitie van een woord op te zoeken.

Weather:

Voorbeeld:

operator weather

Gebruik: Deze operator gebruik je om het weer op een bepaalde locatie te bekijken.

 

Movie:

Voorbeeld:

operator movie

Gebruik: Hiermee vind je allerlei resultaten en informatie terug over de film die je opzocht. In veel gevallen zal je deze informatie ook terugvinden zonder de movie: operator, maar wanneer de titel van een film overeenkomt met die van een boek, persoon, gebeurtenis, … kan deze operator handig zijn om specifiek naar de film te zoeken.

Source:

Voorbeeld:

operator source

Gebruik: Met de source: operator kan je zoeken naar resultaten die van een specifieke (nieuws)bron afkomstig zijn.

Location:

Voorbeeld:

operator location

Gebruik: De location: operator geeft resultaten uit een bepaalde locatie weer.

Let op: Google zoekt altijd naar relevante resultaten en dus naar resultaten uit jouw omgeving. Je hoeft deze operator daarom niet te gebruiken als je naar lokale resultaten wil zoeken.

Stocks:

Voorbeeld:

operator stocks

Gebruik: Met deze operator kan je informatie over de aandelen van een bedrijf terugvinden.

Verouderde operators

Een heel aantal Google Search Operators werkt ondertussen niet meer, zoals de + en tilde. We geven je een kort overzicht van de andere verouderde operators.

Inpostauthor:”voornaam achternaam”Zocht blogberichten geschreven door een specifieke auteur.
Allinpostauthor:voornaam achternaamDeed hetzelfde als inpostauthor, maar je moest geen aanhalingstekens gebruiken.
Inposttitle:zoekwoordZocht blogposts met specifieke woorden in de titel.
Link:domeinZocht naar pagina’s die naar een specifiek domein linkten.
Info:domeinGaf informatie over een specifieke pagina/domein.
Daterange:datum-datumGaf resultaten binnen een bepaalde periode.
Phonebook:Zocht naar iemands telefoonnummer.
#Ging op zoek naar hashtags.

Google Search operators gebruiken voor SEO

De Google Search Operators kan je voor allerlei doeleinden gebruiken. We leggen je uit hoe je verschillende operators kan combineren om er nuttige SEO-informatie uit te halen.

 

Pagina’s voor interne links zoeken

Om erachter te komen welke pagina’s op je website interessant kunnen zijn om aan elkaar te linken, combineer je de site: operator met de aanhalingstekens. Je zoekopdracht ziet er dan zo uit: site:jouwdomein.be “zoekwoord”

Jouwdomein.be vervang je, natuurlijk, door de link van jouw domein en tussen de aanhalingstekens typ je het zoekwoord. Je krijgt als resultaat alle pagina’s binnen jouw website die relevant (kunnen) zijn voor dat zoekwoord. Deze pagina’s kan je vaak aan elkaar gaan linken.

 

Zoekwoorden in teksten, titels en url’s zoeken

Je kan met verschillende operators nakijken welke teksten, titels en url’s een bepaald zoekwoord bevatten. Dat kan handig zijn om na te gaan of er meerdere teksten, titels of url’s hetzelfde zoekwoord bevatten. Je kan zo ook controleren of jouw zoekwoord voorkomt in zowel de tekst als de titel en de url.

Om te controleren of je zoekwoord in de tekst, titel en url voorkomt, gebruik je de volgende zoekopdracht: intext:zoekwoord intitle:zoekwoord inurl:zoekwoord site:jouwdomein.be

We doen het eens voor:

operators zoekwoord overeenkomst

Om na te gaan welke teksten, titels en url’s een bepaald zoekwoord bevatten, gebruik je de volgende zoekopdracht (afhankelijk van wat je wil nakijken):

  • Intext:zoekwoord
  • Allintext:zoekwoord
  • Intitle:zoekwoord
  • Allintitle:zoekwoord
  • Inurl:zoekwoord
  • Allinurl:zoekwoord

Let op: je kan je zoekwoord tussen aanhalingstekens (“”) plaatsen om exacte matches te zoeken, dit geeft soms een nauwkeuriger resultaat.

 

Duplicate content checken

Je spoort duplicate content makkelijk op met behulp van Google Search Operators. Laten we eerst bekijken hoe je duplicate content binnen je eigen website kan opsporen. Dat doe je door de volgende zoekopdracht in te voeren: site:jouwdomein.be “tekst die je wil checken”. Je krijgt nu als resultaat alle pagina’s op jouw website waar dat specifieke stuk tekst op voorkomt.

We zochten een stukje uit onze eigen teksten op. Zoals je ziet is dit stukje tekst maar één keer op onze website terug te vinden:

operator duplicate content eigen

Om na te gaan of de tekst op jouw website ook op andere websites terug te vinden is, voer je een andere zoekopdracht uit, namelijk: “tekst die je wil checken” -site:jouwdomein.be

Nu krijg je alle resultaten met dat stukje tekst te zien, behalve die van jouw eigen website.

We deden deze zoekopdracht voor hetzelfde stukje tekst als in het vorige voorbeeld. Dit was het resultaat:

operator duplicate content anderen

 

Kijken wie over de concurrentie schrijft

Hoewel dit niet rechtstreeks gelinkt is aan SEO, kan het wel handig zijn om te weten welke websites er over jouw concurrenten schrijven.

Om te controleren wie er over je concurrenten schrijft, gebruik je deze zoekopdracht: domeinnaam van de concurrent -site:domeinvandeconcurrent.be.

 

Efficiënter zoeken met de Google Search operators

Met de Search Operators van Google maak je jouw online speurtochten een stuk makkelijker. Combineer ze voor nog betere resultaten en haal zo alles uit deze slimme zoekmachine.

Axl Van Steenacker

Over de auteur

Axl Van Steenacker

Sinds 2018 specialiseert Axl zich in het optimaliseren van websites voor zoekmachines. Dankzij praktische ervaring legt hij problemen, optimalisaties en strategieën op tafel. Meer bezoekers aantrekken en overtuigen is de rode draad in zijn carrière.