Speedstorm

Wat is een speedstorm en hoe helpt deze oefening je om beter te scoren in Google?

Speedstorm is een soort snelle brainstormoefening met maximaal 5 personen. Ben je met meer dan 5? Splits dan op in kleinere teams.
Geef iedere deelnemer en vel papier en een pen, en zet een timer op 5 minuten.

Nu schrijft iedereen 3 veelvoorkomende vragen op. Belangrijk: géén vragen als ‘wat zijn de openingsuren’ of ‘hoeveel bedragen de verzendkosten’. Wel vragen die klanten zich stellen over jouw product of dienst. Die een antwoord geven op hun vraag of een oplossing bieden voor hun probleem.

Zijn de 5 minuten om? Dan geeft iedereen zijn blad aan degene die rechts van hem of haar zit. (Of links, als iedereen maar dezelfde richting uitgaat). Herhaal dit net zo lang tot iedereen zijn oorspronkelijke blad terug heeft.

Tip: overloop na de eerste ronde de vragen. Zitten er toch nog vragen in die klanten zich niet stellen? Stuur dan bij.

Klaar? Dan heb je nu 75 content ideeën op 25 minuten!

 

Voordelen van een speedstorm:

  1. Je krijgt brede input voor je SEO, ook van personen aan wie je het anders misschien niet zou vragen.
  2. Je betrekt iedereen, ook personen die anders naar de achtergrond verdwijnen in een meeting.
  3. Je krijgt veel meer ideeën op een veel kortere tijd dan bij een gewone brainstorm.

 

Hoe stel je de teams samen?

Ga voor variatie: kies teamleden uit de verschillende afdelingen van je bedrijf (marketing, sales, directeur, winkel- of toonzaalbedienden, klantenservice, …). Hoe gevarieerder je team, hoe meer nieuwe inzichten. Want bij een speedstorm schrijven alle teamleden zoekwoorden op die in hen opkomen. Zo krijg je een grote verscheidenheid aan zoekwoorden waarvan de overlappingen het meest interessant zijn.

Inhoudsopgave