400 status code

Wat is een 400 status code?

Een HTTP status code 400 wijst altijd op een “bad request”. Dat wijst er op dat de server het verzoek, vaak de url, niet kon verwerken omdat deze fout gevormd werd.

Wanneer je deze foutmelding krijgt zit er waarschijnlijk een syntax fout in de gevormde URL.

Inhoudsopgave