302 status code

Wat is een 302 status code?

De 302 HTTP status code wijst erop dat de inhoud gevonden kan worden, maar dat deze tijdelijk verhuisd werd naar een andere locatie (in dit geval een ander URL). In de toekomst zal de aangegeven locatie terug werken.

Dit geeft aan de bezoeker en de zoekmachines aan dat het enkel gaat om een tijdelijke wijziging en dat de originele inhoud in de toekomst weer te vinden zal zijn op deze locatie.

Inhoudsopgave